Jochem &

Sociaal Krediet

Expositie

Vanaf 2020 gaat China een nieuw systeem invoeren: het Sociaal Krediet Systeem. Het systeem zal alle inwoners beoordelen op ‘goed’ en ‘slecht’ gedrag. Goed gedrag kan resulteren in betere kansen op een lening, een goede baan, voorrang bij de douane op het vliegveld en betere educatie voor je kinderen. Slecht gedrag kan juist resulteren in een verbod op het gebruik van het OV, je naam en gezicht op een zwarte lijst of geen mogelijkheid meer om een hypotheek aan te vragen.

Wat houdt dit systeem in voor de inwoners van China? Is dit een dystopische of een utopische toekomst? Met deze vragen ben ik mijn onderzoek ingegaan en ben ik geëindigd met een installatie die beide kanten van het verhaal laat zien. Door middel van rode en blauwe filters kan je één kant van een verhaal zien. Op deze manier wilde ik de bezoekers stimuleren om na te denken over dit onderwerp en zelf een standpunt in te nemen of een het utopisch of dystopisch systeem is.